Contact CCEA | Sitemap | Chinese

People

Faculty - XU Jinjun

  • XU Jinjun

    Associate Professor

    Institute of Structural Engineering

    A719 An-Zhong Building Zijingang Campus