Contact CCEA | Sitemap | Chinese

People

Faculty - QIAN Xiaoqian

  • QIAN Xiaoqian

    Professor

    Institute of Engineering Materials

    A805 An-Zhong Building Zijingang Campus

    086-571-88208483