Contact CCEA | Sitemap | Chinese

People

Faculty - ZHOU Jian

  • ZHOU Jian

    Associate Professor

    Research Center of Coastal and Urban Geotechnical Engineering

    B416 An-Zhong Building Zijingang Campus

    88208781