Contact CCEA | Sitemap | Chinese

People

Faculty - Jianqun Jiang

  • Jianqun Jiang

    Professor

    Institute of Hydraulic Structure and Water Environment

    B512 An-Zhong Building Zijingang Campus

    +86 571 88208695